Start

Inspektor Szkolny w Nysie, rozpoczął w 1945 r. organizację szkolnictwa podstawowego na terenie miasta. Trzeba było odnaleźć budynki szkolne, zniszczone wyremontować, skompletować kadrę pedagogiczną oraz sporządzić rejestry dzieci w wieku szkolnym...

Na siedziby szkół wybrano te budynki przedwojennych szkół powszechnych, które najmniej ucierpiały w czasie działań wojennych. W mieście we względnie dobrym stanie znajdowały się cztery budynki szkolne (SP 1, SP 2, SP 3 i SP 6), w których pod koniec wojny mieściły się szpitale wojskowe. Brakowało wszystkiego: podręczników, zeszytów, ławek, szaf, tablic i pomocy naukowych.

Trudno było też ustalić liczbę dzieci w wieku szkolnym kierownicy szkół nie posiadali ewidencji, a ustawiczny ruch ludności powodował, że spisy uczniów trzeba było z dnia na dzień aktualizować. Często zdarzało się, że dziecko figurowało w rejestrze uczniów danej szkoły, mimo że dawno z rodzicami wyjechało z miasta, ponieważ ci nie dopełnili obowiązku wymeldowania.

3 września 1945 r. w Nysie rozpoczęły pracę dwie siedmioklasowe szkoły powszechne (SP 1 i SP 3). Z opóźnieniem wywołanym pracami remontowymi, 12 listopada rozpoczęto naukę w czteroklasowej SP 2.

Wyjaśnienia wymaga zagmatwana sytuacja (przynajmniej z dzisiejszego punktu widzenia), wywołana zmianami nazw i numeracji szkół podstawowych. Numeracja kilku lat zmieniała sie na przestrzeni lat - sytuacja ustabilizowała się dopiero w 1957 r.

Korekta numeracji nyskich szkół podstawowych w Nysie w 1957 r.

5 p szkoly 2