Aktualne

Znamy wyniki XII edycji Konkursu Literackiego „Nyska Lilia Literacka” adresowanego do uzdolnionej literacko młodzieży ze szkół podstawowych i szkół średnich. Głównym tematem tegorocznej edycji konkursu jest 75-lecie polskiego szkolnictwa na Ziemi Nyskiej. Gratulujemy nagrodzonym uczniom i zyczymy sukcesów w kolejnych latach...

I. Uczestnicy konkursu.

W konkursie uczestniczyli uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu powiatu nyskiego. Do konkursu zgłoszono 8 prace (3 prace w grupie szkół ponadpodstawowych i 5 prac w grupie szkół podstawowych). Mała ilość zgłoszeń zapewne jest pokłosiem pandemii.

W kategorii szkół ponadpodstawowych:

Imię i nazwisko

Szkoła

Temat pracy

Adrianna Cendrowska

I LO Carolinum

  Jak kształtowało się szkolnictwo…

Amelia Krzemianowska  

Martyna Szostak

I LO Carolinum

  Jak kształtowało się szkolnictwo…

Alicja Wróbel

Wiktoria Paszkowska

I LO Carolinum

  Jak kształtowało się szkolnictwo…

W kategorii szkół podstawowych:

Imię i nazwisko

Szkoła

Temat pracy

Paulina Stokłos

SP 1 w Nysie

  Bezmierny nasz dług…

Jan Pietrzak

SP 1 w Nysie

  To wspaniały przewodnik…

Anna Trytko

SP 5 w Nysie

  Bezmierny nasz dług…

Alessandro Di Bugno  

SP 5 w Nysie

  To wspaniały przewodnik…

Michał Rudkowski

SP 5 w Nysie

  To wspaniały przewodnik…

II. Tematy prac.

  • Jak kształtowało się szkolnictwo polskie na Ziemi Nyskiej? Wspomnienia pionierów tworzących nyską oświatę po II wojnie światowej.
  • „ … to wspaniały przewodnik na trudnej drodze zdobywania wiedzy”. Portret nauczyciela-mistrza w oczach jego wychowanków.
  • „Bezmierny nasz dług wdzięczności”. Przeprowadź wywiad z Twoim ulubionym nauczycielem uczącym teraz lub kiedyś.

 III. Nagrodzone prace:

w kategorii szkół podstawowych:

I miejsce         – Jan Pietrzak ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Nysie (opiekun – Agnieszka Dastych),

II miejsce        – Paulina Stokłos ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Nysie (opiekun – Agnieszka Dastych),

III miejsce       – Alessandro Di Bugno ze Szkoły Podstawowej nr 5 w Nysie (opiekun – Renata Głuszek),

Wyróżnienie    – Anna Trytko ze Szkoły Podstawowej nr 5 w Nysie (opiekun – Wanda Marques dos Santos),

w kategorii szkół ponadpodstawowych:

I miejsce       – nie przyznano,

II miejsce      – zespół w składzie: Alicja Wróbel i Wiktoria Paszkowska z Liceum Ogólnokształcącego Carolinum w Nysie (opiekun – Agata Skibińska),

III miejsce    – zespół w składzie: Amelia Krzemianowska i Martyna Szostak z Liceum Ogólnokształcącego Carolinum w Nysie (opiekun – Agata Skibińska),

Dyplomy i nagrody zostaną dostarczone do szkół i tam będą od poniedziałku do odbioru przez nagrodzonych uczniów.


Fundacja Nasza Nysa zorganizowała dwunastą edycję konkursu literackiego, którego celem jest popularyzowanie twórczości Wandy Pawlik oraz rozwijanie wiedzy o historii i działalności kulturalno-oświatowej w Nysie i jej okolicach. Powstałe prace chcemy wykorzystać w celu promowania naszej Małej Ojczyzny. Zadanie jest współfinansowane ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w ramach projektu „Kierunek FIO” 2020.

2020 nyska  lilia plakat

Regulamin konkursu

 Tadeusz Zdanowicz
Fundacja Nasza Nysa